Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego (3)
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe (6)
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (3)
Biogospodarka (3)
Budowa dróg i mostów (1)
Budowa i eksploatacja maszyn
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo (55)
Budownictwo (55)
Budownictwo (55)
Budownictwo
Budownictwo i inżynieria cyfrowa
Budownictwo zrównoważone (4)
Chemia
Chemia (31)
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (8)
Data science
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (1)
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja (89)
Energetyka (19)
Fizyka techniczna
Geodezja i geoinformatyka (1)
Geodezja i kartografia (54)
Geodezja i kataster (5)
Geoinformatyka (1)
Informatyka (52)
Informatyka
Informatyka w medycynie (4)
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny (1)
Inżynieria bezpieczeństwa (10)
Inżynieria geoprzestrzenna (2)
Inżynieria kosmiczna i satelitarna (2)
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa (9)
Inżynieria systemów bezzałogowych (1)
Kierunki informatyczne bez podziału (1)
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (28)
Logistyka (6)
Logistyka (30)
Logistyka ekonomiczna (2)
Lotnictwo i kosmonautyka (40)
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne (1)
Mechanika
Mechanika
Mechanika i budowa maszyn (24)
Mechatronika (44)
Mikroelektronika (1)
Mundurowe (10)
Nauki o bezpieczeństwie
Obronność państwa (6)
Optoelektronika (5)
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne (1)
Technologie przełomowe (2)
Telekomunikacja
Zarządzanie (8)
Zarządzanie
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)