Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Cybernetyki - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Bezpieczeństwo narodowe WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, niestacjonarne, 1 st, zarządzanie kryzysowe WCYRKCNL14Z (od 2014/15Z do 2018/19L)
WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, niestacjonarne, 1 st, zarządzanie kryzysowe WCYRKCNL15Z (od 2015/16Z do 2018/19L)
WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, stac, 1 st, zarządzanie kryzysowe WCYRKCSL15Z (od 2015/16Z do 2018/19L)
Bezpieczeństwo narodowe Nstac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2017. WCYRXCNL17Z (od 2017/18Z do 2018/19L)
Nstac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2018. WCYRXCNL18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)
Stac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2017. WCYRXCSL17Z (od 2017/18Z do 2018/19L)
Stac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2018. WCYRXCSL18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)
Stac. Mag. (II st.), BN, Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa, nabór 10.2018 WCYRACSM18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)
Stac. Mag. (II st.), BN, Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego, nabór 10.2018 WCYRZCSM18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)
Informatyka Informatyka, specjalność: Systemy informatyczne WCYIBWSM
Informatyka, specjalność: Systemy informatyczne WCYIBWSM18L
Informatyka, specjalność: Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych WCYIHWSM18L
Informatyka, specjalność: Informatyczne systemy zarządzania WCYIEWSM
Informatyka, specjalność: Informatyczne systemy zarządzania WCYIECSM
Informatyka, specjalność: Informatyczne systemy zarządzania WCYIECSM18L
Informatyka, specjalność: Sieci teleinformatyczne WCYIGCSM
Informatyka, specjalność: Sieci teleinformatyczne WCYIGWSM
Informatyka, specjalność: Systemy informatyczne WCYIBCSM18L
Informatyka, specjalność: Systemy informatyczne WCYIBCSM
Kierunki informatyczne, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYXXCSI
Kierunki informatyczne, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYXXCSI18Z
WCY, Erasmus WCYIXCSE17Z
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - Sieci Teleinformatyczne WCYIGWSM16L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - kryptologia WCYIDWSM16L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - systemy informatyczne WCYIBWSM16L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - Kryptologia WCYIDWSM17L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - Sieci teleinformatyczne WCYIGWSM17L
WCY, Informatyka wojskowe, stacjonarne, II stopień - Systemy informatyczne WCYIBWSM17L
WCY, Informatyka, wojskowe jednolite studia magisterskie WCYIXWSJ
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż. WCYIXCNI17Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż. WCYIXCNI
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż. WCYIXCNI16Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż. WCYIXCNI18Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż. WCYIXCNI15Z
WCY, Informatyka, cyw. niestac. I st. inż. WCYIXCNI14Z
WCY, Informatyka, cyw. stac. 2 st., Kryptologia WCYIDCSM16L
WCY, Informatyka, cyw. stac. 2 st., Kryptologia WCYIDCSM17L
WCY, Informatyka, cyw. stac. 2 st., Sieci teleinformatyczne WCYIGCSM17L
WCY, Informatyka, cyw. stac. 2 st., Sieci teleinformatyczne WCYIGCSM16L
WCY, Informatyka, cyw. stac., 2 st. Informatyczne systemy zarządzania WCYIECSM16L
WCY, Informatyka, cyw. stac., 2 st. Informatyczne systemy zarządzania WCYIECSM15L
WCY, Informatyka, cyw. stac., 2 st. Systemy informatyczne WCYIBCSM17L
WCY, Informatyka, cyw. stac., 2 st. Systemy informatyczne WCYIBCSM16L
WCY, Informatyka, cyw. stac., 2 st. Systemy informatyczne WCYIBCSM15L
WCY, Informatyka, cywilne, I stopień - inżynierskie WCYIXCSI
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie WCYIXCSI14Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie WCYIXCSI16Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie WCYIXCSI15Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie WCYIXCSI17Z
WCY, Informatyka, cywilne, stacjonarne, I stopień inżynierskie WCYIXCSI13Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie WCYIXWSI18Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie WCYIXWSI16Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie WCYIXWSI17Z
WCY, Informatyka, wojskowe, stacjonarne, I stopień - inżynierskie WCYIXWSI15Z
Informatyka w medycynie WCY, Informatyka w medycynie, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYHXCSI14Z
WCY, Informatyka w medycynie, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYHXCSI15Z
WCY, Informatyka w medycynie, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYHXCSI16Z
WCY, Informatyka w medycynie, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYHXCSI17Z
Kierunki informatyczne bez podziału Kierunki informatyczne, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYXXCSI
Kryptologia WCY, Kryptologia kurs WCYKXCSK18Z
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Kierunki informatyczne, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYXXCSI18Z
Kierunki informatyczne, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYXXCSI
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Bezpieczeństwo cybernetyczne WCYKTWSM18L
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Bezpieczeństwo cybernetyczne WCYKTCSM18L
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Systemy kryptograficzne WCYKSCSM18L
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Systemy kryptograficzne WCYKSWSM
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: Systemy kryptograficzne WCYKSWSM18L
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, niestacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCNI16Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, niestacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCNI15Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCSI14Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCSI17Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCSI16Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCSI15Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cywilne, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXCSI
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe jednolite studia magisterskie WCYKXWSJ
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXWSI18Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXWSI17Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXWSI16Z
WCY, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stacjonarne, I stopień, inżynierskie WCYKXWSI15Z
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Bezpieczeństwo informacyjne WCYKBCSM17L
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Bezpieczeństwo informacyjne WCYKBCSM
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Cyberobrona WCYKCCSM
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Systemy kryptograficzne WCYKSCSM17L
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, cyw. stac. 2 st., Systemy kryptograficzne WCYKSCSM
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe, stac. 2 st., Cyberobrona WCYKCWSM
WCY,Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, wojskowe. stac. 2 st., Bezpieczeństwo informacyjne WCYKBWSM
Zarządzanie WCY kurs pedagogiczny WCYXPCNK18Z
WCY, zarządzanie, cyw. stac. 1 st. lic WCYZXCSL15Z (od 2015/16Z do 2018/19L)
WCY, zarządzanie, cyw. stac. 1 st. lic WCYZXCSL16Z (od 2016/17Z do 2018/19L)
Zarządzanie Stac. Lic. (I st.), Zarządzanie, nabór 2017. WCYZXCSL17Z (od 2017/18Z do 2018/19L)
Stac. Lic. (I st.), Zarządzanie, nabór 2018. WCYZXCSL18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)
Stac. Mag. (II st.), ZARZ, Systemy Business Intelligence w zarządzaniu, nabór 10.2018 WCYZBCSM18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)
Stac. Mag. (II st.), ZARZ, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, nabór 10.2018 WCYZKCSM18Z (od 2018/19Z do 2018/19L)

pokaż wszystkie kierunki studiów