Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki WMEMRCSI-25-KSLZM
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMXCSI12Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2012.
WMEMXCSI13Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2013.
WMEMXCSI14Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2014.
WMEMXCSI15Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMXCSI12Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2012.
WMEMXCSI13Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2013.
WMEMXCSI14Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2014.
WMEMXCSI15Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)