Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie statystyki dla logistyków - pwk WLOFXCSI-86-PWK3-ZSL
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFXCNI18Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.
WLOFXCSI18Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFXCNI18Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.
WLOFXCSI18Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil praktyczny.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)