Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty informacyjne WELEPWSM-PI
Reguły punktacji przedmiotu

WELEPWSM13L - elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEPWSM13L
elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
WELEPWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013/14L - ...)
2
(2011/12L - ...)
2
(2015/16L - ...)
4
(2016/17Z - ...)
4
(2012/13Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)