Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowiska programowe w systemach pomiarowych WELEMCSM-ŚPwSP
Reguły punktacji przedmiotu

WELEGCNM13L - elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEMCSM10L - elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM11L - Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM12L - elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM13L - elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM15L - Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM16L - Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEGCNM13L
elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEMCSM10L
elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM11L
Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM12L
elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM13L
elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM15L
Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
WELEMCSM16L
Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2013/14L - ...)
6
(2010/11L - ...)
6
(2010/11L - ...)
5
(2011/12L - ...)
5
(2011/12L - ...)
3
(2014/15L - ...)
3
(2011/12L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)