Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taktyka specjalistyczna 2 WELELWSM-TS2
Reguły punktacji przedmiotu

WELELWSM - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM10L - elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM11L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM13L - elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM14L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM15L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM16L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM18L - Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELELWSM
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM10L
elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM11L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM13L
elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM14L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM15L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM16L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM17L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
WELELWSM18L
Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2011/12L - ...)
2
(2019/20L - ...)
6
(2010/11L - ...)
4
(2011/12L - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2011/12L - ...)
3
(2011/12L - ...)
2
(2011/12L - ...)
2
(2017/18L - ...)
2
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)