Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria przeddyplomowe WELEGCNM-SPd
Reguły punktacji przedmiotu

WELEGCNM11L - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM12Z - elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM14Z - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM15Z - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM16Z - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCSM11L - Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELETCSM11L - Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEGCNM11L
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM12Z
elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM14Z
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM15Z
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCNM16Z
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELEGCSM11L
Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
WELETCSM11L
Elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2011/12L - ...)
0
(2011/12L - ...)
1
(2011/12L - ...)
1
(2012/13Z - ...)
1
(2012/13Z - ...)
1
(2012/13Z - ...)
0
(2011/12L - ...)
0
(2010/11L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)