Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych WELEBCNI-MiTSA
Reguły punktacji przedmiotu

WELEXCNI13Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z - elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z - elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WELEXCNI13Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI17Z
elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie
WELEXCNI18Z
elektronika i telekomunikacja,plan ogólny, inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2011/12Z - 2013/14Z)
4
(2019/20Z - ...)
4
(2014/15Z - ...)
5
(2016/17Z - ...)
4
(2020/21Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)