Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [WLORZCSM-19Z3-SD] Semestr zimowy 2020/2021
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [WLORZCSM-19Z3-SD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/21Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Zalewski
Literatura:

Podstawowa:

Majchrzak J., Mendel T., "Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych", Poznań 2009.

Nowak S., "Metodologia badań społecznych", Warszawa 1985.

Oppenheim A.N., "Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw", Poznań 2004.

Uzupełniająca:

Pioterek P, Zieleniewska H., "Technika pisania prac dyplomowych", Poznań 2004.

Sapa R., "Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009.

Zakres tematów:

1. Cele i zadania seminarium dyplomowego. Zasadnicze grupy analiz problemowych: "ogólna" oraz "kierunkowa" związana z przygotowaniem i realizacją projektów dyplomowych wg wybranej specjalności - 2 godz.

2. Rola i znaczenie tzw. "technologii prometejskich" - 4 godz.

3. Analiza wniosków Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), 2018 w kontekście "sprawiedliwej ekologii" i "ekologizmu" - 4 godz.

4. Geopolityczna batalia wokół 5G - 2 godz.

5. Modele w badaniach naukowych. Struktura i specyfika modeli komunikacji naukowej - 4 godz.

6. Zastosowanie modelu podstawowego do konstruowania badań empirycznych - 2 godz.

7. Planowanie sondaży analitycznych. Cztery rodzaje zmiennych. Plany przekrojowe, plany wielozmienne, schematy doboru próby - 4 godz.

8. Wywiady standaryzowane: wywiady a kwestionariusze (zalety wywiadów), wywiady telefoniczne - 2 godz.

9. Projektowanie kwestionariuszy: metody dotarcia do respondentów, metody gromadzenia danych - 2 godz.

10. Skalowanie postaw: zasady pomiaru, skale dystansu społecznego, skale czynnikowe - 2 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: ocena za zaliczeniem.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone na podstawie: prezentacji problemowej (multimedialna), udziału w dyskusji wielokrotnej, analizy studium przypadku. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w zajęciach i aktywność jednej z wymienionych form.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1 - weryfikowane jest prezentacją problemową i analizą studium przypadku

Osiągnięcie efektu U1, K1, K2 - sprawdzane jest aktywnością w dyskusji wielokrotnej

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wg opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości i Kształcenia

Student otrzymuje:

- ocenę uogólnioną zal. za osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na poziomie wyższym niż 50 proc.

- ocenę uogólnioną nzal. za osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50 proc.

Uwagi:

WLO19RZ1S2-20Z

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)