Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowe informacje o rejestracji

Przedmiot: Teoretyczne podstawy informatyki
WCYIXCNI-TPI
przyjętych: 27
Cykl dydaktyczny: Semestr letni 2023/2024
Opisu przedmiotu, zasad zaliczania i innych informacji szukaj na stronie przedmiotu.
Przejdź do planu

Aktualny stan oraz możliwe akcje

Aktualny tryb rejestracji: Brak (rejestracja wyłączona)
Rejestracja zamknięta
W tej chwili USOSweb nie udostępnia żadnej akcji związanej z rejestracją na ten przedmiot. Zobacz kalendarz rejestracji związanych z tym przedmiotem, aby poznać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia tur rejestracyjnych.
Informacji o terminach i zasadach rejestracji szukaj także w dziale Aktualności, edytowanym przez Twoją uczelnię

WCY - rejestracja na przedmioty powtarzane (2023/24L) [WCYXXCSI-23L-Powt]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Studenci,informujemy, że w systemie USOSweb będą Państwo mieli możliwość zapisów na powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24 (tylko osoby, które otrzymały rejestrację na następny semestr). Zapisy będą uruchomione w dniu 08.03.2024 r. od godz. 08.00 i będą trwały do 14.03.2024 r. do godz. 23.59. Warunkiem zapisania się na powtarzane przedmioty jest: - złożony wniosek o powtarzane przedmioty; - odnotowana opłata w systemie USOS, w tytule przelewu koniecznie należy wpisać nazwę powtarzanego przedmiotu oraz liczbę godzin zgodną ze swoim programem studiów;

Brak wniosku i opłaty spowoduje wykreślenie z listy grup zajęciowych/brak podpięcia.

Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do tej samej grupy zajęciowej na wszystkie formy realizowanego przedmiotu (wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, projekt). Zapisanie się do danej grupy zajęciowej jest ostateczne i nie będzie możliwości jej zmiany.

W pierwszej kolejności studenci zobowiązani są do wpisywania się do grup nowoutworzonych.

Studenci posiadający różnice programowe będą mogli zapisywać się do grup zajęciowych. Różnice programowe nie podlegają opłatom.

UWAGA: Uprzejmie proszę o sprawdzanie rozkładów zajęć dla przedmiotów w nowoutworzonych grupach w e-dziekanacie oraz na stronie WCY: https://wcy.wat.edu.pl/wydzial/ksztalcenie/informacje-studenci

Nazwy grup powtórzeniowych: WCY23X*AM – Analiza Matematyczna

WCY23X*BDa,WCY23X*BDb, WCY23X*BDc – Bazy danych

WCY23X*BstS1 – Bezp. sys. teleinf. – dla studentów I st. studiów stacjonarnych

WCY23X*BstS0 – Bezp. sys. teleinf. – dla studentów jednolitych studiów magisterskich

WCY23X*Fiz1a, WCY23X*Fiz1b, WCY23X*Fiz1c – Fizyka I

WCY23X*Fiz1d – Fizyka I - dla studentów I stopnia studiów niestacjonarnych

WCY23X*Md2 – Mat. dysk.II

WCY23X*Wdp – Wpr. do progr.

WCY23X*JiTP - Jęz. i tech. progr.

zakończona
2024-03-08 08:00 - 2024-03-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty powtarzane w semestrze letnim 2023/24
Niezalogowany
...

Statystyki próśb

W skrócie

Przyjętych = A+X, czyli suma zaakceptowanych próśb oraz osób zarejestrowanych w inny sposób. przyjętych: 27
+ P chętnych = P+A+X, dodajemy do liczby osób zarejestrowanych, liczbę osób, które złożyły prośby, ale nie zostały one jeszcze zaakceptowane. Razem uzyskujemy ogólną liczbę chętnych. + 0 chętnych: 27
spodziewanych - to jest przewidywany, orientacyjny limit osób, jakie będą mogły się zarejestrować się na ten przedmiot spodziewanych: brak limitu
odrzuconych = Z+O odrzuconych: 0

Szczegóły

P - nierozpatrzonych próśb 0
A - zaakceptowanych próśb 0
Z - próśb odrzuconych 0
O - próśb odrzuconych permanentnie 0
U - wycofanych zaakceptowanych próśb 0
V - wycofanych próśb 0
X - osób zarejestrowanych w inny sposób 27
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)