Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i fizyczna WTCNXCSI-COiF2
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
WLOFXCSI - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
WLOFXCSI
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, od naboru 2019, profil praktyczny.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2012/13Z - 2012/13L)
4
(2013/14Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)