Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika - II sem. WMTXXWSI-Mch
Reguły punktacji przedmiotu

WMTAXCNI - Mechatronika, studia I-go stopnia, niestacjonarne
WMTAXWSI18Z - Mechatronika, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTLXCSI18Z - Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne
WMTLXWSI18Z - Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTSWWSI18Z - Inżynieria bezpieczeństwa, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTAXCNI
Mechatronika, studia I-go stopnia, niestacjonarne
WMTAXWSI18Z
Mechatronika, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTLXCSI18Z
Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne
WMTLXWSI18Z
Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTSWWSI18Z
Inżynieria bezpieczeństwa, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2017/18L - ...)
5
(2009/10L - ...)
6
(2018/19L - ...)
6
(2018/19L - ...)
6
(2018/19L - ...)
6
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)