Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie eksploatacją statków powietrznych VII sem. WMTLSWSI-ZESP
Reguły punktacji przedmiotu

WMTLSWSI12Z - Lotnictwo i kosmonautyka, Samoloty i śmigłowce, wojskowe I-go stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTLSWSI12Z
Lotnictwo i kosmonautyka, Samoloty i śmigłowce, wojskowe I-go stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2015/16Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)