Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aerodynamika IV sem. WMTLSWSI-AER
Reguły punktacji przedmiotu

WMTLSWSI14Z - Lotnictwo i kosmonautyka, Samoloty i śmigłowce, wojskowe I-go stopnia
WMTLSWSI15Z - Lotnictwo i kosmonautyka, Samoloty i śmigłowce, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTLXCSI15Z - Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne
WMTLXWSI16Z - Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTLSWSI14Z
Lotnictwo i kosmonautyka, Samoloty i śmigłowce, wojskowe I-go stopnia
WMTLSWSI15Z
Lotnictwo i kosmonautyka, Samoloty i śmigłowce, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTLXCSI15Z
Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne
WMTLXWSI16Z
Lotnictwo i kosmonautyka, studia I-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2014/15L - ...)
3
(2017/18L - ...)
3
(2016/17L - ...)
3
(2016/17L - ...)
3
(2017/18L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)