Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika urządzeń radiolokacyjnych WMTLRWNP-TUR
Reguły punktacji przedmiotu

WMTLRWNP - WML Studia Podyplomowe "Radiotechniczna" - Zarządzanie w lotnictwie.- MON, niestac.
WMTLRWNP13Z - WMT Zarządzanie w lotnictwie, radiotechniczna, niestacjonarne, wojskowe, podyplomowe
WMTLRWNP14Z - WMT Zarządzanie w lotnictwie, radiotechniczna, niestacjonarne, wojskowe, podyplomowe
WMTLRWNP15Z - WMT Zarządzanie w lotnictwie, radiotechniczna, niestacjonarne, wojskowe, podyplomowe
WMTLRWNP16Z - WMT Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpiecz. działań lotniczych- MON, niestac. podyplomowe
WMTLRWNP18Z - WML Radiotechniczna- Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpiecz. działań lotnicz- niestac. podyplom- MON

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTLRWNP
WML Studia Podyplomowe "Radiotechniczna" - Zarządzanie w lotnictwie.- MON, niestac.
WMTLRWNP13Z
WMT Zarządzanie w lotnictwie, radiotechniczna, niestacjonarne, wojskowe, podyplomowe
WMTLRWNP14Z
WMT Zarządzanie w lotnictwie, radiotechniczna, niestacjonarne, wojskowe, podyplomowe
WMTLRWNP15Z
WMT Zarządzanie w lotnictwie, radiotechniczna, niestacjonarne, wojskowe, podyplomowe
WMTLRWNP16Z
WMT Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpiecz. działań lotniczych- MON, niestac. podyplomowe
WMTLRWNP18Z
WML Radiotechniczna- Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpiecz. działań lotnicz- niestac. podyplom- MON
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2024-P1 - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2013/14L - ...)
3
(2013/14L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)