Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i sygnały - I sem. WMTAZWSM-ES
Reguły punktacji przedmiotu

WMTAFWSM - Mechatronika, Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAGWSM - Mechatronika, Środki bojowe, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAZWSM - Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAZWSM14L - Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika- studia wojskowe II-go stopnia
WMTAZWSM15L - Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika- studia wojskowe II-go stopnia
WMTAZWSM16L - Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika- studia wojskowe II-go stopnia
WMTAZWSM17L - Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAZWSM18L - Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTAFWSM
Mechatronika, Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAGWSM
Mechatronika, Środki bojowe, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAZWSM
Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAZWSM14L
Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika- studia wojskowe II-go stopnia
WMTAZWSM15L
Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika- studia wojskowe II-go stopnia
WMTAZWSM16L
Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika- studia wojskowe II-go stopnia
WMTAZWSM17L
Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAZWSM18L
Mechatronika, Uzbrojenie i elektronika, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2021/22L - ...)
5
(2021/22L - ...)
5
(2019/20L - ...)
5
(2014/15L - ...)
4
(2015/16L - ...)
5
(2016/17L - ...)
5
(2017/18L - ...)
5
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)