Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy przetwarzania sygnałów WMTATWSM-SPS
Reguły punktacji przedmiotu

WMTATWSM13L - Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia, I sem.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTATWSM13L
Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia, I sem.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2015/16Z - ...)
5
(2014/15Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)