Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i sygnały I sem. WMTATWSM-ES
Reguły punktacji przedmiotu

WMTANWSM - Mechatronika, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTATWSM - Mechatronika, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTATWSM13L - Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia, I sem.
WMTATWSM14L - Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTATWSM15L - Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTATWSM18L - Mechatronika, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTANWSM
Mechatronika, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTATWSM
Mechatronika, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTATWSM13L
Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia, I sem.
WMTATWSM14L
Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTATWSM15L
Mechatronika; Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTATWSM18L
Mechatronika, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2020/21L - ...)
5
(2019/20L - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2014/15L - ...)
4
(2015/16L - ...)
5
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)