Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i sygnały WMTAKCSM-ES
Reguły punktacji przedmiotu

WMTAKCSM12L - Mechatronika - Techniki komputerowe w mechatronice - magisterskie
WMTAKCSM13L - Mechatronika - Techniki Komputerowe w mechatronice - magisterskie
WMTAKCSM14L - Mechatronika - Techniki Komputerowe w Mechatronice - magisterskie
WMTAKCSM15L - Mechatronika - Techniki Komputerowe w Mechatronice - II stop.magister.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTAKCSM12L
Mechatronika - Techniki komputerowe w mechatronice - magisterskie
WMTAKCSM13L
Mechatronika - Techniki Komputerowe w mechatronice - magisterskie
WMTAKCSM14L
Mechatronika - Techniki Komputerowe w Mechatronice - magisterskie
WMTAKCSM15L
Mechatronika - Techniki Komputerowe w Mechatronice - II stop.magister.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2012/13L - ...)
4
(2013/14L - ...)
4
(2014/15L - ...)
4
(2014/15L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)