Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyzacja pomiarów WMTAKCSI-Aup
Reguły punktacji przedmiotu

WMTAXCNI15Z - Mechatronika, studia I-go stopnia, niestacjonarne
WMTAXCSI12Z - MechatronikaS - cywilne, stacjonarne, inżynierskie
WMTAXCSI13Z - Mechatronika - cywilne, stacjonarne, inżynierskie
WMTAXCSI15Z - Mechatronika, studia I-go stopnia, stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTAXCNI15Z
Mechatronika, studia I-go stopnia, niestacjonarne
WMTAXCSI12Z
MechatronikaS - cywilne, stacjonarne, inżynierskie
WMTAXCSI13Z
Mechatronika - cywilne, stacjonarne, inżynierskie
WMTAXCSI15Z
Mechatronika, studia I-go stopnia, stacjonarne
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2013/14L - ...)
4
(2015/16L - ...)
5
(2014/15L - ...)
5
(2015/16L - ...)
4
(2016/17L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)