Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy mechatroniczne - I sem. (n.2014) WMTAEWSM-SM14
Reguły punktacji przedmiotu

WMTAEWSM - Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAEWSM13L - Mechatronika; Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia, I sem.
WMTAEWSM14L - Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTAEWSM15L - Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTAEWSM16L - Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTAEWSM17L - Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAEWSM18L - Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTAEWSM
Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAEWSM13L
Mechatronika; Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia, I sem.
WMTAEWSM14L
Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTAEWSM15L
Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTAEWSM16L
Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia wojskowe II-go stopnia
WMTAEWSM17L
Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
WMTAEWSM18L
Mechatronika, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2019/20L - ...)
5
(2013/14L - ...)
5
(2014/15L - ...)
4
(2015/16L - ...)
5
(2016/17L - ...)
5
(2017/18L - ...)
5
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)