Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka I WMTAEWSI-I1
Reguły punktacji przedmiotu

WMTAEWSI12Z - Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, wojskowe I-go stopnia
WMTAEWSI13Z - Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych - wojskowe inżynierskie
WMTAEWSI14Z - Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych - wojskowe inżynierskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTAEWSI12Z
Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, wojskowe I-go stopnia
WMTAEWSI13Z
Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych - wojskowe inżynierskie
WMTAEWSI14Z
Mechatronika - Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych - wojskowe inżynierskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2009/10L - ...)
6
(2012/13Z - ...)
6
(2013/14Z - ...)
6
(2014/15Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)