Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów uzbrojenia II WMTACWSM-PSU2
Reguły punktacji przedmiotu

WMTACWSM - Mechatronika, Artyleria rakietowa, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMTACWSM
Mechatronika, Artyleria rakietowa, studia II-go stopnia, stacjonarne, wojskowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2020/21L - ...)
2
(2021/22L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)