Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie logistyczne WMETXCSM3-ZL
Reguły punktacji przedmiotu

WMETBCSM11L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2012 lato.
WMETBCSM11Z - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2011 zima.
WMETCCSM10L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2011 lato.
WMETCCSM11L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2012 lato.
WMETCCSM11Z - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2011 zima.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETBCSM11L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2012 lato.
WMETBCSM11Z
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2011 zima.
WMETCCSM10L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2011 lato.
WMETCCSM11L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2012 lato.
WMETCCSM11Z
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2011 zima.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/12L - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2010/11L - ...)
2
(2011/12L - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)