Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw WMETXCSI2-ZŁD
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI11Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2011.
WMETXCSI11Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2011.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI11Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2011.
WMETXCSI11Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2011.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)