Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telematyka i systemy telematyczne WMETXCSI-84-TiST
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI - Stac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI18Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI
Stac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI18Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)