Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki WMETXCSI-21-PL
Reguły punktacji przedmiotu

WLOFWWSI16Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2016, profil praktyczny.
WMETLWSI11Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2011.
WMETLWSI12Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2012.
WMETLWSI13Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2013.
WMETLWSI14Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2014.
WMETXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI12Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCNI13Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCNI14Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI15Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI16Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI11Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2011.
WMETXCSI12Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCSI13Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCSI14Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCSI15Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI16Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI17Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOFWWSI16Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2016, profil praktyczny.
WMETLWSI11Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2011.
WMETLWSI12Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2012.
WMETLWSI13Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2013.
WMETLWSI14Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2014.
WMETXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI12Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCNI13Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCNI14Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI15Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI16Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI11Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2011.
WMETXCSI12Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCSI13Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCSI14Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCSI15Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI16Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI17Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)