Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka produkcji WMETXCNI-73-LP
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI16Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI18Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI18Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI16Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2016, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI18Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI18Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)