Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telematyka i systemy telematyczne WMETLWSI-46-TiST
Reguły punktacji przedmiotu

WMETLWSI14Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2014.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETLWSI14Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), LOG, Logistyka wojskowa, nabór 2014.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)