Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie logistyczne WMETCCSM-23-ZL
Reguły punktacji przedmiotu

WMETCCSM12L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2013 lato.
WMETCCSM13L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 lato.
WMETCCSM13Z - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2013 zima.
WMETCCSM14L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2015 lato.
WMETCCSM14Z - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 zima.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETCCSM12L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2013 lato.
WMETCCSM13L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 lato.
WMETCCSM13Z
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2013 zima.
WMETCCSM14L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2015 lato.
WMETCCSM14Z
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 zima.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2011/12Z - ...)
5
(2011/12Z - ...)
5
(2011/12Z - ...)
5
(2011/12Z - ...)
5
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)