Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja urządzeń transportowych WMETCCSI-26-EUT
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI12Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCNI13Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCNI14Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI15Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI12Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCSI13Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCSI14Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCSI15Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI17Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCST16L - Stac. Inż. - MOSTECH - Logistyka nabór 2016 lato.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI12Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCNI13Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCNI14Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI15Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI12Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCSI13Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCSI14Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCSI15Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI17Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCST16L
Stac. Inż. - MOSTECH - Logistyka nabór 2016 lato.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
3.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
3.5
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)