Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami WMETCCNM-21-GO
Reguły punktacji przedmiotu

WMETCCNM12Z - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2012 zima.
WMETCCNM13L - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 lato.
WMETCCNM13Z - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2013 zima.
WMETCCNM14L - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2015 lato.
WMETCCNM14Z - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 zima.
WMETCCNM16L - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2017 lato.
WMETCCNM16Z - Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2016 zima.
WMETCCSM14Z - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 zima.
WMETXCNM - Nstac. Mag. (II st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETCCNM12Z
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2012 zima.
WMETCCNM13L
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 lato.
WMETCCNM13Z
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2013 zima.
WMETCCNM14L
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2015 lato.
WMETCCNM14Z
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 zima.
WMETCCNM16L
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2017 lato.
WMETCCNM16Z
Nstac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2016 zima.
WMETCCSM14Z
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka przedsiębiorstw, nabór 2014 zima.
WMETXCNM
Nstac. Mag. (II st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1.5
(2011/12Z - ...)
1.5
(2011/12Z - ...)
1.5
(2011/12Z - ...)
1.5
(2011/12Z - ...)
1.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
1.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)