Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami WMETBCSM-21-GO
Reguły punktacji przedmiotu

WMETBCSM13L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2014 lato.
WMETBCSM14L - Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2015 lato.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETBCSM13L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2014 lato.
WMETBCSM14L
Stac. Mag. (II st.), LOG, Logistyka w motoryzacji, nabór 2015 lato.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1.5
(2011/12Z - ...)
1.5
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)