Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe WMETBCSI-27-SD
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI14Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI12Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCSI13Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCSI14Z - Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI14Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2017, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI12Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCSI13Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCSI14Z
Stac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
1
(2011/12Z - ...)
1
(2011/12Z - ...)
1
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)