Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie logistyką WMETBCNI-26-ZL
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI12Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCNI13Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCNI14Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI15Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI12Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2012.
WMETXCNI13Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2013.
WMETXCNI14Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2014.
WMETXCNI15Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2015, profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)