Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe WMETBCNI-19Z5-SSHUN
Reguły punktacji przedmiotu

WMETXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI18Z - Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI - Stac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMETXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
WMETXCNI18Z
Nstac. Inż. (I st.), Logistyka, nabór 2018, profil ogólnoakademicki.
WMETXCSI
Stac. Inż. (I st.), Logistyka - profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2019/20Z - ...)
4.5
(2011/12Z - ...)
5
(2019/20Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)