Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 1 WMEMXWSJ-19Z2-MK
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMCWSJ - Woj. Stac. Jedn., MiBM, Czołgowo - samochodowa - profil ogólnoakademicki.
WMEMIWSJ - Woj. Stac. Jedn., MiBM, Maszyny inżynieryjne - profil ogólnoakademicki.
WMEMNWSJ - Woj. Stac. Jedn., MiBM, Materiały pędne i smary - profil ogólnoakademicki.
WMEMTWSJ - Woj. Stac. Jedn, MiBM, Organizacja transportu i ruchu wojsk - profil ogólnoakademicki.
WMEMXWSJ - Woj. Stac. Jedn., MiBM - profil ogólnoakademicki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMCWSJ
Woj. Stac. Jedn., MiBM, Czołgowo - samochodowa - profil ogólnoakademicki.
WMEMIWSJ
Woj. Stac. Jedn., MiBM, Maszyny inżynieryjne - profil ogólnoakademicki.
WMEMNWSJ
Woj. Stac. Jedn., MiBM, Materiały pędne i smary - profil ogólnoakademicki.
WMEMTWSJ
Woj. Stac. Jedn, MiBM, Organizacja transportu i ruchu wojsk - profil ogólnoakademicki.
WMEMXWSJ
Woj. Stac. Jedn., MiBM - profil ogólnoakademicki
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/20Z - ...)
2
(2019/20Z - ...)
2
(2019/20Z - ...)
2
(2019/20Z - ...)
2
(2021/22Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)