Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój układów napędowych pojazdów - pwk WMEMXCSI-53-PWK2-RUN
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMXCNI - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn - profil ogólnoakademicki.
WMEMXCNI16Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
WMEMXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2017.
WMEMXCNI18Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2018.
WMEMXCSI14Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2014.
WMEMXCSI15Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.
WMEMXCSI16Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
WMEMXCSI17Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2017.
WMEMXCSI18Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2018.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMXCNI
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn - profil ogólnoakademicki.
WMEMXCNI16Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
WMEMXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2017.
WMEMXCNI18Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2018.
WMEMXCSI14Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2014.
WMEMXCSI15Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.
WMEMXCSI16Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
WMEMXCSI17Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2017.
WMEMXCSI18Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2018.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)