Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Engines of Mechanical Vehicles WMEMXCSE-21-EMV
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMXCSE12Z - Stat. stud. - LLP ERASMUS (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2012 winter
WMEMXCSE13Z - Stat. stud. - LLP ERASMUS (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2013 winter
WMEMXCSE15Z - Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2015 winter
WMEMXCSE16L - Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2016 summer
WMEMXCSE16Z - Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2016 winter

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMXCSE12Z
Stat. stud. - LLP ERASMUS (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2012 winter
WMEMXCSE13Z
Stat. stud. - LLP ERASMUS (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2013 winter
WMEMXCSE15Z
Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2015 winter
WMEMXCSE16L
Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2016 summer
WMEMXCSE16Z
Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment 2016 winter
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)