Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hybrid And Electric Vehicles Maintenance And Safety WMEMXCSE-19Z1-HEVMS
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMXCSE - Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment from 10.2019 winter

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMXCSE
Stat. stud. - ERASMUS+ (I st.), Mechanics and Mechanical Engineering, recrutiment from 10.2019 winter
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2019/20Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)