Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia WMEMXCNI-52-CH
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMLWSI13Z - Woj. Stac. Inż. (I st.), MiBM, Logistyka wojskowa, nabór 2013.
WMEMXCNI13Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2013.
WMEMXCNI14Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2014.
WMEMXCNI15Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.
WMEMXCNI16Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
WMEMXCNI17Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2017.
WMEMXCNI18Z - Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2018.
WMEMXCSI16Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMLWSI13Z
Woj. Stac. Inż. (I st.), MiBM, Logistyka wojskowa, nabór 2013.
WMEMXCNI13Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2013.
WMEMXCNI14Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2014.
WMEMXCNI15Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.
WMEMXCNI16Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
WMEMXCNI17Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2017.
WMEMXCNI18Z
Nstac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2018.
WMEMXCSI16Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2016.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
2.5
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)