Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa symulacja zagadnień zmęczenia WMEMRCSM-22Z1-KSZZ
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMXCNM - Nstac. Mag. (II st.), Mechanika i Budowa Maszyn - profil ogólnoakademicki.
WMEMXCSM - Stac. Mag. (II st.), Mechanika i Budowa Maszyn - profil ogólnoakademicki.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMXCNM
Nstac. Mag. (II st.), Mechanika i Budowa Maszyn - profil ogólnoakademicki.
WMEMXCSM
Stac. Mag. (II st.), Mechanika i Budowa Maszyn - profil ogólnoakademicki.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2022/23L - ...)
3
(2022/23L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)