Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogniwa paliwowe i napędy hybrydowe WMEMMCSI7-OPNH
Reguły punktacji przedmiotu

WMEMXCSI11Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2011.
WMEMXCSI15Z - Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEMXCSI11Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2011.
WMEMXCSI15Z
Stac. Inż. (I st.), Mechanika i Budowa Maszyn, nabór 2015.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2011/12Z - ...)
2
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)