Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne źrodła energii - pwk WMEJXCSI-19Z6-PWK132
Reguły punktacji przedmiotu

WMEJXCSI - Stac. Inż. (I st.), Biogospodarka - profil ogólnoakademicki.
WMEJYCSI - Stac. Inż. (I st.), Biogospodarka, od naboru 2019 - studenci PW i PŁ.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WMEJXCSI
Stac. Inż. (I st.), Biogospodarka - profil ogólnoakademicki.
WMEJYCSI
Stac. Inż. (I st.), Biogospodarka, od naboru 2019 - studenci PW i PŁ.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019/20Z - ...)
4
(2021/22L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)