Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa WLOZXCSM-21Z3-PD
Reguły punktacji przedmiotu

WLOZXCNM - Nstac. Mag. (II st.), ZARZ, od naboru 10.2019
WLOZXCSM - Stac. Mag. (II st.), ZARZ, od naboru 10.2019

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WLOZXCNM
Nstac. Mag. (II st.), ZARZ, od naboru 10.2019
WLOZXCSM
Stac. Mag. (II st.), ZARZ, od naboru 10.2019
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2022/23Z - ...)
4
(2022/23Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)