Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria informacji i dezinformacji WLORZCSM-TIID
Reguły punktacji przedmiotu

WCYRZCSM18Z - Stac. Mag. (II st.), BN, Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego, nabór 10.2018

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYRZCSM18Z
Stac. Mag. (II st.), BN, Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego, nabór 10.2018
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2009/10Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)