Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekologiczne WLORXCSL-BE
Reguły punktacji przedmiotu

WCYRXCSL17Z - Stac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2017.
WCYRXCSL18Z - Stac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2018.
WLORXCSL - Stac. (I st.), Bezpieczeństwo narodowe, od naboru 2019.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYRXCSL17Z
Stac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2017.
WCYRXCSL18Z
Stac. Lic. (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe, nabór 2018.
WLORXCSL
Stac. (I st.), Bezpieczeństwo narodowe, od naboru 2019.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2017/18Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
3
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)