Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona infrastruktury krytycznej WLORKCSL-OIK
Reguły punktacji przedmiotu

WCYRKCSL15Z - WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, stac, 1 st, zarządzanie kryzysowe
WCYRKCSL16Z - WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, stac, 1 st, zarządzanie kryzysowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYRKCSL15Z
WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, stac, 1 st, zarządzanie kryzysowe
WCYRKCSL16Z
WCY, bezpieczeństwo narodowe, cyw, stac, 1 st, zarządzanie kryzysowe
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2014/15L - ...)
2
(2009/10L - ...)
2
(2018/19L - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)