Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państw WLORACSM-SSWSBP
Reguły punktacji przedmiotu

WCYRACSM18Z - Stac. Mag. (II st.), BN, Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa, nabór 10.2018
WLORXCSM - Stac. Mag. (II st.), BN, od naboru 10.2019

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WCYRACSM18Z
Stac. Mag. (II st.), BN, Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa, nabór 10.2018
WLORXCSM
Stac. Mag. (II st.), BN, od naboru 10.2019
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2009/10Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
4
(2011/12Z - ...)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)